Ondernemersvereniging Hogeland West verbindt met raad en daad om de leden en de regio te versterken.

Onze waarden zijn: open, integer, proactief, persoonlijk en betrokken

Wij versterken de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs, willen een actieve rol hebben in de lokale besluitvorming. We bundelen de krachten van lokale ondernemingen en zetten deze krachten ook in.

We vertegenwoordigen onze leden op actieve wijze, behartigen de ledenbelangen en willen een vangnet kunnen zijn voor ondernemers in zwaar weer. We werken graag samen met andere stichtingen en verenigingen en streven naar het bieden van een continue leer-  en ontwikkelomgeving voor onze leden.

We willen bijdragen aan een duurzaam en gewaardeerd leef- en werkklimaat.