Wat biedt de ondernemersvereniging Hogeland West?

Ondernemersvereniging Hogeland West biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan georganiseerde bijeenkomsten waar u kunt netwerken en waardevolle nieuwe relaties kunt opbouwen. Tevens worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd om u op de hoogte te brengen, en op de hoogte te houden over bedrijfseconomische en maatschappelijke ontwikkelingen, en de gevolgen hiervan voor uw organisatie.

Wat bieden wij u als Ondernemersvereniging Hogeland West?

1. Netwerken
De georganiseerde bijeenkomsten bieden u een uitgelezen kans om waardevolle nieuwe relaties op te bouwen.

2. Belangenbehartiging
De Ondernemersvereniging komt op voor uw belangen bij gemeente en overheid, zodat u zich bezig kunt houden met uw eigen zaken.

3. Informatievoorziening
Met informatieve bijeenkomsten informeert de Ondernemersvereniging Hogeland West u over bedrijfseconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor uw organisatie.

4. Samenwerkingsverband
De Ondernemersvereniging Hogeland West werkt samen met andere ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel, MKB en VNO-NCW in de regio Groningen. Organisaties die u een regionaal netwerk bieden met interessante bijeenkomsten.

5. Politieke vinger aan de pols
De Ondernemersvereniging Hogeland West houdt de gemeentelijke plannen nauwlettend in de gaten en zit ook regelmatig met B&W om tafel.

6. Nieuwsbrief
De Ondernemersvereniging Hogeland West brengt elke maand een digitale nieuwsbrief uit met belangrijk en interessant nieuws over de vereniging, haar leden en regionale ontwikkelingen.

7. Ledenvermelding op website
Alle leden krijgen een plek op de website, waar u uw gegevens en activiteiten geheel zelf kunt laten invullen.

8. Adressen van de platformenleden
Leden kunnen beschikken over de adressen van OVHW leden die op deze website staan vermeld.

Hebben wij uw interesse gewekt? Of wilt u meer weten over hetgeen de Ondernemersvereniging voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op middels het Contactformulier op de website.